Izaak Johannes Brugmans (1843-1910)

Nederlands ondernemer (1843-1910)

Izaak Johannes Brugmans (Groningen, 10 september 1843 - aldaar, 24 januari 1910) was een Groningse spiegelfabrikant, koopman en assuradeur.

Leven en werkBewerken

Brugmans, zoon van de Groningse spiegelmaker Hajo Brugmans en Jacoba Copinga, trad in de voetsporen van zijn vader en werd eveneens spiegelfabrikant aldaar. Brugmans was gehuwd met de uit Sneek afkomstige Catharina Haijona Napjus. Hij was de vader van de hoogleraar Hajo Brugmans (1868-1939) en grootvader van Ieb Brugmans (officieel eveneens Izaak Johannes Brugmans geheten) en Hendrik Brugmans.

Als vrijmetselaar was Brugmans lid van de Groninger loge L'Union Provinciale. Van 1894 tot zijn dood in 1910 was hij voorzittend meester van deze uit 1772 stammende loge.


Voorganger:
Jan Diephuis Schutter
Voorzittend meester van de loge L'Union Provinciale
1894-1910
Opvolger:
Hendrik Helder Pzn.