Internationale Telecommunicatie-unie

Organisatie voor Telecommunicatie

De Internationale Telecommunicatie-unie (Engels: International Telecommunication Union, afgekort ITU, in het Nederlands ook wel vertaald Internationale Unie voor Telecommunicatie[1] of historisch ook wel Internationale Vereniging voor Verreberichtgeving[2]) is een internationale organisatie die in 1865 werd opgericht om op het gebied van telegraafverbindingen internationale standaarden vast te stellen. Later werd dit uitgebreid naar radio en telecommunicatie. Tot 1934 was de naam van deze organisatie "International Telegraph Union".

Internationale Telecommunicatie-unie
 
Logo ITU
Hoofdkantoor in Genève
Hoofdkantoor in Genève
Geschiedenis
Opgericht 17 mei 1865
Organisatie
Hoofdkantoor Vlag van Zwitserland Genève
Bestuur
Secretaris-generaal Vlag van Verenigde Staten Doreen Bogdan-Martin
Sinds 1 januari 2023
Termijnduur 4 jaar
Voorganger Vlag van China Houlin Zhao
Voorganger Vlag van Mali Hamadoun Toure
Media
Website www.itu.int
 

De voornaamste taken zijn het standaardiseren, het toewijzen van het frequentiespectrum, en het vaststellen van de wijze waarop nationale telefoonnetwerken onderling moeten worden gekoppeld om internationaal telefoonverkeer mogelijk te maken.

Binnen de ITU zijn er drie sectoren, die ieder een deel van het werkpakket uitvoeren:

  • ITU-T - Telecommunication Sector (vroeger CCITT)
  • ITU-R - Radiocommunications Sector (vroeger CCIR)
  • ITU-D - Development Sector

De ITU is, sinds 1947, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. De organisatie heeft de volgende taken:

  • Techniek: meewerken aan de ontwikkeling en verbetering van de telecommunicatiesystemen;
  • Ontwikkeling: ontwikkelingslanden technische steun verlenen op het vlak van telecommunicatie;
  • Beleidsvorming: op internationaal niveau zoeken naar een bredere aanpak van telecommunicatieaangelegenheden. (Bron: ITU)

Externe link bewerken

Referenties bewerken

  1. (en) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie. wetten.overheid.nl. Gearchiveerd op 27 juni 2022. Geraadpleegd op 27 juni 2022.
  2. (en) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wetstechnische informatie van Aanhangsel IX: Internationale Vereniging voor Verreberichtgeving bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties. wetten.overheid.nl. Gearchiveerd op 27 juni 2022. Geraadpleegd op 27 juni 2022.