Indica (Arrianus)

Arrianus

Indica (Grieks: Ἰνδικά) is een boek uit de Oudheid van Arrianus, een van de belangrijkste historische bronnen voor het leven van Alexander de Grote. Het boek beschrijft het verhaal van Alexanders officier Nearchos en diens reis van Indos naar de Perzische Golf, na de Indische campagne van Alexander. Maar het grootste belang van het werk vloeit voort uit de zijdelingse, gedetailleerde, beschrijvingen van de geschiedenis, geografie en cultuur van het Indische subcontinent tijdens de oudheid. Arrianus schreef zijn Indica in het Ionische dialect, waarbij hij een voorbeeld nam aan de literaire geschriften van Herodotus.

Indica is ook de naam van een vergelijkbaar boek van Megasthenes, dat ook een beschrijving geeft van India en een belangrijke bron was voor Arrianus.

Historische periodeBewerken

Indica handelt over de periode van Alexander de Grote volgend op zijn verovering van de Indusvallei. Hij was voornemens terug te keren naar het centrum van zijn rijk in Babylon. Alexander zelf wilde over land terugkeren, maar wilde ook meer te weten komen over de monding van de Indus die hij zelf niet bezocht en de zee tussen India en Babylon. Daarom stuurde hij een van zijn officieren, Nearchos, om de reis te maken. Indica beschrijft voornamelijk wat Nearchos ontdekte tijdens die reis.

OverzichtBewerken

Indica begint met de beschrijving van de geografie van India, in het bijzonder de grootte van de rivieren de Indus en de Ganges, samen met hun zijrivieren. Hij trekt vergelijkingen met de Donau en de Nijl. De tekst vervolgt dan met de verhalen van Herakles en Dionysos in India.

Indica beschrijft ook de sociale klassen en structuur van de inwoners van India, hun manier van jagen (inclusief een omvangrijke beschrijving van de fauna van India) en hun manier van oorlogsvoering. Vervolgens gaat het verhaal over de reis van Nearchos van India naar Babylon, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de avonturen op zee. Af en toe geeft Arrianus echter een gedetailleerde beschrijving van de verschillende volkeren die Nearchos onderweg tegenkwam, zoals de Ichtyophagen, en beschrijft hij de gevechten tussen de soldaten van Nearchos en de lokale bevolking.

Het boek eindigt met het weerzien van Nearchos met Alexander, die over land reisde van India naar Susa. Nearchos kreeg de felicitaties voor zijn behouden vaart en werd beloond voor zijn inspanning.

Bronnen van ArrianusBewerken

Arrianus leunde op een aantal antieke bronnen bij het samenstellen van zijn Indica. Zijn belangrijkste bron is het verslag van Nearchos zelf. Deze tekst is nu bijna geheel verloren gegaan, maar blijkbaar beschikte Arrianus nog over een complete kopie. Omdat Arrianus kon putten uit een primaire bron was hij redelijk accuraat, hoewel hij enkele honderden jaren later leefde dan de gebeurtenissen die hij beschrijft.

Arrianus baseerde zich ook op een aantal andere schrijvers uit de Oudheid, onder wie Eratosthenes en met name Megasthenes.

BronnenBewerken

  • Arrianus, Volume II, Loeb Classical Library, tr. P.A. Brunt, 1983
  • Arrianus, The Indica vertaald door E. Iliff Robson