Herodotus

schrijver uit Achaemenidrijk (-483--424)

Herodotus of Herodotos (Grieks: Ἡρόδοτος, Hēródotos; ca. 485 - ca. 425 v.Chr.) was een Grieks historicus afkomstig uit Halicarnassus.

Herodotus
Herodotus
Algemene informatie
Bijnaam De vader van de geschiedschrijving
Volledige naam Ἡρόδοτος, Hēródotos
Ook bekend als Herodotos
Geboren 485 v.Chr.
Geboorteplaats Halicarnassus, Perzië
Overleden 425/420 v.Chr.
Overlijdensplaats Thurii, oude Griekenland
Land oude Griekenland
Beroep historicus
Werk
Genre geschiedschrijving
Bekende werken Historiën
Portaal  Portaalicoon   Literatuur
Oudheid
Herodotus
Romeinse kopie van een Grieks origineel uit de 4e eeuw v.Chr.

Hij staat bekend als de vader van de geschiedschrijving, een titel die hij toegedicht kreeg in het werk De Legibus van Cicero. Volgens de Suda, een Griekse encyclopedie samengesteld in de middeleeuwen, was Herodotus uit een prominente familie afkomstig. De andere bekendste geschiedschrijver uit dezelfde tijd was Thucydides.

Herodotus is vooral bekend door zijn Historiën. De titel Historiën is afkomstig van de Alexandrijnse geleerden in de Hellenistische periode, zelf noemde Herodotus zijn werk in zijn openingsvers: Ἱστορίης ἀπόδεξις, Verslag van mijn onderzoek.

ReizenBewerken

Wegens persoonlijke politieke problemen week Herodotus op jonge leeftijd uit naar het Griekse eiland Samos. In de jaren die daarop volgden maakte hij een reeks studiereizen door de toenmalig bekende wereld, naar onder andere Griekenland zelf, Anatolië of Klein-Azië, Opper-Egypte, Noord-Afrika, delen van het Midden-Oosten, het huidige Oekraïne en de Krim en delen van West-Europa. Op die manier vergaarde hij een in zijn tijd zeldzaam brede kennis van de wereld.

Rond zijn veertigste levensjaar vestigde hij zich in het oude Athene, omstreeks 445 v.Chr., waar hij openbare lezingen hield uit zijn reisverslagen. Zo werd hij opgenomen in de kring van vooraanstaande intellectuelen rond de staatsman Perikles. Daartoe behoorde onder andere ook zijn vriend, de tragedieschrijver Sofocles.

Na enkele jaren vertrok hij naar de Pan-Helleense kolonie Thurii in Magna Graecia, in Zuid-Italië, waar hij zich definitief vestigde. Thurii was een door de Grieken gekoloniseerde stad. Hij maakte af en toe nog reizen door Sicilië en Italië en voltooide er zijn levenswerk, de Historiën, met de oorspronkelijke titel Ἱστορίης ἀπόδεξις, Verslag van mijn onderzoek.

Het is niet bekend of hij in Thurii is overleden of weer naar Macedonië is teruggegaan en daar is overleden.

HistoriënBewerken

 
Reconstructie van de Oecumene, de 'bewoonde wereld' van Herodotus circa 450 v.Chr.
  Zie Historiën (Herodotos) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
ιστορία του Ηροδότου της Αλικαρνασσού, διότι ούτε τα πράγματα που γεννιούνται από τους ανθρώπους στον χρόνο, ούτε τα έργα που είναι μεγάλα και διεστραμμένα, τα οποία είναι ελληνικά και τα οποία υιοθετούνται από τους βαρβάρους, γίνονται ακάθαρτα, και δεν είναι, για τον λόγο ότι έχουν επιλεγεί από άλλους. Το όνομά μου άλλαξε σε Ηριοντίτας γιατί δεν ήθελα να με αποκαλούν πλέον Ηρόδοτο de geschiedenis van Herodotus van Halicarnassus, omdat noch de dingen die in de tijd uit de mensen geboren worden, noch de werken die groot en pervers zijn, die Grieks zijn en die door barbaren worden aangenomen, onrein worden gemaakt, en die dat niet zijn, en wel om de reden dat zij door anderen zijn uitverkoren. Mijn naam is veranderd naar Herioditas want ik wou geen Herodotus meer heten

Zoals uit de eerste zin van zijn werk blijkt, wil hij vooral de oorzaken van de Perzische Oorlogen onderzoeken en daarmee de herinnering aan het verleden levende houden, zowel voor de Grieken als andere volkeren.

Herodotus wordt door Cicero de vader van de geschiedschrijving (pater historiae) genoemd[1] omwille van zijn werk Historiën, een omvangrijke bundeling van boeken, die het midden houdt tussen de memoires van een reiziger en de duidelijke poging van een geschiedkundige avant la lettre om objectief aan geschiedschrijving te doen. Vóór Herodotus waren er al wel de logografen, met Hekataios van Milete als een van de belangrijkste, maar zij spitsten zich meer op de aardrijkskunde en de antropologie toe. Herodotus heeft wel veel geput uit de werken van deze schrijvers. Hij beschrijft in zijn Historiën de Perzische Oorlogen, maar maakt ook vele zijsprongen naar andere geschiedkundige, mythologische, godsdienstige en etnografische onderwerpen. Herodotus' uitweidingen worden vaak los gezien van de eigenlijke vertelling, maar hierin zit zijn opzet: de uitweidingen maken een belangrijk deel uit van zijn werk. Door zijsprongen te maken over vreemde gebruiken is de vijand niet langer zomaar een onpersoonlijke vijand, maar een écht volk met eigen tradities en gewoontes.[2]

De Historiën zijn het oudste omvangrijke werk in Grieks proza dat bewaard is gebleven, dus van de gehele westerse literatuur. Tijdens de Hellenistische periode werden door grammatici de Historiën in negen boeken, genoemd naar de negen Muzen, ingedeeld. Zo is bijvoorbeeld boek 2 voor een groot stuk toegespitst op Egypte. Het vertoont verschillende epische en dramatische kenmerken als anekdoten, novellen en speeches. Zijn werk moet tevens in de overgang tussen orale vertelcultuur en schrijftaal gesitueerd worden. Herodotus verwerkte deze elementen om zijn verslag levendiger te maken voor zijn toehoorders of lezers. Hiervoor put hij literaire technieken uit het epos en de tragedie.[3][4] Bovendien staat Herodotus nog steeds bekend als begaafd verteller.

Herodotus' eigenlijke onderwerp is de geschiedenis van de gewelddadige confrontatie tussen Oost en West, tussen barbaroi en Grieken, die zijn voorlopig hoogtepunt in de Perzische Oorlogen, eerste helft 5e eeuw v.Chr., beleefde. Hij schreef zijn werk na het einde van deze oorlogen dus kende hij de afloop ervan. Als beginpunt van dat conflict beschouwde Herodotus de Lydische koning Croesus, omstreeks 595 - 546 v.Chr., de eerste die volgens hem met onrechtmatig geweld tegen de Grieken was begonnen.

De Historiën werden in 1968 door Onno Damsté in het Nederlands vertaald en in 1995 door Hein van Dolen, die ervoor koos het spreektaalkarakter van de tekst te benadrukken. In 2019 verscheen een vertaling van Wolther Kassies met aantekeningen van Michel Buijs.

Herodotus' OnderzoeksmethodeBewerken

Er was in een dubbel opzicht een vooruitgang in de geschiedschrijving van Herodotus ten opzichte van zijn voorgangers. Enerzijds behandelde hij als eerste de hele wereldgeschiedenis. Anderzijds maakte hij voor het eerst een scheiding tussen mythologie en geschiedenis en behandelde alleen deze laatste. Bovendien is er bij hem een aanvang van de geschiedfilosofie: hij wilde de oorzaken van de gebeurtenissen zoeken en vinden. Hij wilde dus de feiten verklaren, dit in tegenstelling tot de logografen die alleen een droge beschrijving van de feiten gaven.

De beginselen van kritische analyse van de geschiedschrijving zijn in zijn werk terug te vinden. Herodotus onderscheidt zich vooral in dit opzicht van zijn voorgangers. Hij voert zichzelf ten tonele als personage binnen de vertelling en maakt opmerkingen in de eerste persoon om aan te duiden hoe hij bij zijn bronnenonderzoek te werk is gegaan.[5] Ook gebruikt hij andere personages als spreekbuis voor het overbrengen van eigen inzichten[6]. Hij wil zo transparant mogelijk blijven voor zijn lezer of toehoorder. Hij maakt hierbij gebruik van drie manieren van bewijsvoering: ἀκοή, getuigenissen van andere mensen die hij hoort, γνώμη, een eigen oordeel vellen, en ὄψις, verwijzen naar artefacten die hij zelf heeft gezien. Die is gebaseerd op een grondige heuristiek, vooral door naar getuigen en mensen met verstand van zaken te luisteren. Zijn voornaamste bron was de mondelinge overlevering. Wanneer Herodotus geconfronteerd wordt met een vermeldenswaardig fenomeen, maar er niet de volledige verantwoordelijkheid wil opnemen, gebruikt Herodotus het neutrale λέγεται (= er wordt gezegd), wellicht omdat hij dit vaak niet kan controleren of bevestigen[7]. Dit wijst dus op een gerechtvaardigde twijfel.

Kritiek op HerodotusBewerken

 • Herodotus haalt op verschillende plaatsen de chronologie door elkaar. Onder academici bestaat discussie over of dit al dan niet opzettelijk was.
 • Het werk maakt in tegenstelling tot contemporaine geschiedschrijving ook gebruik van wonderen, orakels en mythologische verhalen om gebeurtenissen te verklaren.
 • Herodotus had een andere visie op geschiedschrijving dan men in de eenentwintigste eeuw heeft: voor Herodotus was de geschiedenis een vorm van creatief schrijven (ποίησις). [8]Hij gebruikte zijn verbeelding bij het schrijven van zijn geschiedeniswerk. Fictie en feit zijn met elkaar verweven.
 • Voor geschiedschrijving in de eenentwintigste eeuw is het noodzakelijk om de waarheid te achterhalen. Herodotus legt ook wel die kritische ingesteldheid aan de dag, maar deze is in vele opzichten nog steeds naïef. Hij maakt zich dan ook zelf soms schuldig aan het verspreiden van onwaarheden, hoewel hij alert was voor zogenaamde false stories, foutieve verhalen die bij het volk zijn ingeworteld en die hij hardnekkig probeert te weerleggen.[9]
 • Hij had, ondanks zijn sterke patriottisme, grote aandacht voor de verdiensten van de barbaren. Vandaar ook zijn bijnaam die Plutarchus hem gaf in zijn werk Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας, Over de kwaadaardigheid van Herodotos: φιλοβάρβαρος, filobarbaros, barbarenvriend.
 • Thucydides zette zich af tegen Herodotus. Die zou volgens hem alleen maar leuke verhaaltjes schrijven die mooi zijn voor het luisteren (ἀκρόαμα). Pure entertainment zonder echte meerwaarde dus.[10] Hij is niet de enige. Ook Plutarchus schreef een heel traktaat met kritiek op Herodotus. Dionysios van Halicarnassus was wél een groot bewonderaar van zijn stijl.
 • Een aantal generaties na zijn dood werd hij doorgaans als leugenaar beschouwd.[11]

TelevisieBewerken

Enkele van zijn verhalen zijn tussen 1974 en 1976 door de VPRO verfilmd in de Herodotusreeks.

VertalingenBewerken

Vertaling van de Historiën in het Nederlands:

 • Herodotos, Historiën, vertaald door Onno Damsté, 1968. Herodotos' historiën
 • Herodotos, Historiën, vertaald door CM Deventer en JW van Rooijen, 1924. Muzen
 • Herodotos, Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald door HL van Dolen, 2000.

Vertaling van delen van de Historiën in het Nederlands:

LiteratuurBewerken

 • Aerts J.W.. Herodotus als verteller, 1974.
 • Allan, R. (2006). Herodotus' Historiën als sprekend leesboek: Herodotus tussen oraliteit en geletterdheid. Lampas, 39.1, 19-32.
 • Evans, J.A.S. (1968). Father of history or father of lies; the reputation of Herodotus. The Classical Journal, 64.1, 11-17.
 • Kapuściński R. en van den Bergen-Makala E. Reizen met Herodotos, 2004.
 • Lateiner, D. (2002). The style of Herodotos: a case study. The Classical World, 95.4, 363-371.
 • Marincola, J. (1987). Herodotean narrative and the narrator's presence. Arethusa, 20, 121-137.
 • Payen, P. (1995). Comment résister à la conquête? Temps, espace et récit chez Hérodote. Revue Des Études Grecques, 108.2, 308-338.
 • Romm J. The Man and the Work, 2008. in J Romm en J Herington. Herodotus
 • Thomas, R. (2018). Truth and authority in Herodotus' narrative: false stories and true stories. In E. Bowie, Herodotus - Narrator, Scientist, Historian. Berlin/Boston: De Gruyter, 265-284.
 • Verdin H. De historisch-kritische methode van Herodotus, 1971. voor Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 • Waters, K. H. (1966). The purpose of dramatisation in Herodotos. Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, 15.2, 157-171.

WebsitesBewerken

Originele werken van of over deze auteur zijn te vinden op de pagina Herodotos op Wikisource.
Zie de categorie Herodotus van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.