Factor I

gen van de soort Homo sapiens

Factor I (factor i, niet te verwarren met Factor I (romeinse 1) van de stollings cascade) is een niet-celgebonden remmer van het complementsysteem. Factor I is een serineprotease die in samenwerking met C4 binding protein (C4bp), membrane cofactor protein (MCP) en factor H, C3b en C4b afbreekt en zo verdere complement-activatie voorkomt.