Hudig-penning

Nederlandse onderscheiding

De Hudig-penning is een medaille die, volgens de doelstelling van de Mr. D. Hudig stichting, eens in de vijf jaar door die stichting wordt uitgereikt aan iemand die zich in Nederland op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van volkshuisvesting of stedebouw.[1] De stichting is in 1934 opgericht ter ere van de in dat jaar overleden Dirk Hudig[2] waar naar stichting en prijs vernoemd zijn.

In 2018 is de penning uitgereikt door Kajsa Ollongren[3], Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens platform31 waar de stichting toen onder viel.[4]

Gelauwerden bewerken