Hoofdmenu openen

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

organisatie uit Nederland

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) is een Nederlandse vereniging voor professionals in ruimtelijke ordening, woonbeleid en aanverwante terreinen. De vereniging telt circa 10.000 aangesloten leden.

De vereniging werd in 1917 opgericht door links-liberale intellectuelen die begaan waren met de slechte woontoestanden van de arbeidersklasse. Al snel werd duidelijk dat behalve volkshuisvesting ook stedenbouw en ruimtelijke ordening belangrijke disciplines waren om daar verandering in te brengen.

Zo ontstond een vakvereniging die het debat over ruimte en wonen entameert en de professionele standaarden probeert te verhogen. Dit doet het Nirov door debatten, studiedagen en congressen te organiseren, cursussen te geven en tijdschriften uit te geven ("Tijdschrift voor de Volkshuisvesting" en "Stedebouw & Ruimtelijke Ordening" S&RO). Daarnaast is de Nieuwe Kaart van Nederland ondergebracht bij het Nirov. Ook is het Nirov medeoprichter van het Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening (IKCRO). Het IKCRO houdt de actualiteit op het vakgebied bij en verspreidt iedere werkdag een kosteloze e-mail-nieuwsflits.

Per 1 juli 2012 is het Nirov samen met SEV, KEI en Nicis Institute gefuseerd in Platform31.

Externe linksBewerken