Hornestreek

streek in Friesland, Nederland

Hornestreek (Fries: De Hoarnestreek) is een streek in de Nederlandse provincie Friesland.

Boerderij in de voormalige buurtschap Oosterbierumerhorn

De streek loopt van even boven Harlingen naar Dijkshoek. Van oorsprong is het verzamelnaam van verschillende buurtschappen die tussen de dorpen, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Firdgum, en de Waddenzee waren gelegen. Hoewel de meeste bewoning nog bestaat wordt het merendeel van deze buurtschappen niet meer als eigen plaats gezien.

Tussen de buurtschappen Roptazijl en Dijkshoek is alleen nog Koehool als eigen buurtschap overgebleven. Andere buurtschappen waren Sexbierumerhorn, Oosterbierumerhorn, en Tzummarumerhorn. Deze liggen allen aan de weg Hoarnestreek. Deze weg loopt helemaal door tot even boven Minnertsga.

De bewoning van de streek bestaat voornamelijk uit boerderijen.