Homogeniteit (mengsel)

In een homogeen mengsel zijn de bestanddelen perfect door elkaar gemengd en zelfs op microscopisch niveau niet van elkaar te onderscheiden.

Het voornaamste bestanddeel wordt aangeduid met 'draagmiddel' (of 'oplosmiddel' bij vloeibare draagmiddelen). Als het draagmiddel vloeibaar of gasvormig is kan het homogene mengsel een heldere doorzichtige oplossing vormen. Vergelijk bijvoorbeeld een verdunde siroop-limonade met de onverdunde siroop. Beide zijn heldere oplossingen, homogene mengsels, maar de transparantie van onverdunde siroop is duidelijk geringer.

De minst voorkomende van de componenten wordt 'toegevoegde' of 'opgeloste' stof genoemd. In sommige gevallen is de grens tussen een heterogeen en homogeen mengsel moeilijk vast te stellen.

Overzicht bewerken

Draagmiddel Toegevoegde stof Voorbeeld(en)
Als het draagmiddel een vaste stof is en de toegevoegde stof een vaste stof, krijgt men een vast homogeen mengsel. legering
en de toegevoegde stof een vloeibare stof, krijgt men een homogeen vast-vloeibaarmengsel.
en de toegevoegde stof een gas, is het nooit homogeen. schuim
Als het draagmiddel een vloeibare stof is en de toegevoegde stof een vaste stof, krijgt men een homogeen mengsel oplossing
of een heterogeen mengsel suspensie
en de toegevoegde stof een vloeistof, krijgt men een homogeen mengsel oplossing
of een heterogeen mengsel emulsie
en de toegevoegde stof een gas, krijgt men een oplossing spuitwater
Als het draagmiddel een gas is en de toegevoegde stof een vaste stof, wordt het nooit een homogeen mengsel. aerosol
en de toegevoegde stof een vloeistof, is het nooit homogeen. aerosol, wolk
en de toegevoegde stof een gas, krijgt men een gasmengsel lucht