Hof van beroep Antwerpen

Het hof van beroep Antwerpen is werkzaam sinds 1 januari 1975 en is een afgesplitst onderdeel van het hof van beroep te Brussel. Het hof van beroep te Antwerpen is verantwoordelijk voor het gerechtelijk gebied Antwerpen, dit houdt de provincies Antwerpen en Limburg in. Concreet behandelt het hof het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.

Elk hof van beroep heeft een procureur-generaal, die de rol van het Openbaar Ministerie vervult in strafzaken voor het hof, maar tegelijk de hoogste gerechtelijke autoriteit is in het rechtsgebied van het hof. De huidige procureur-generaal is Patrick Vandenbruwaene; hij volgde in 2014 Yves Liégeois op. Eerste voorzitter van het Hof van beroep is sinds 2014 Bruno Luyten die Michel Rozie opvolgde.

In het hof van beroep Antwerpen worden sommige zaken afgehandeld via een videoconferentie. Rechtzoekenden en advocaten kunnen zo in Hasselt pleiten, terwijl de magistraten zich bevinden in het hof van beroep te Antwerpen. Zo speelt men in op de mobiliteitsproblemen die advocaten uit Limburg kennen.