Hippolyte Lippens

Belgisch politicus (1847–1906)

Hippolyte Lippens (Moerbeke-Waas, 16 oktober 1847Gent, 31 december 1906) was advocaat, beheerder van suikerfabrieken, burgemeester van Gent en Belgisch liberaal politicus.

Levensloop Bewerken

Hippolyte was een zoon van Auguste Lippens en van Marie-Thérèse Kuetgens. Zijn vader was burgemeester van Moerbeke-Waas. Hij trouwde met Louise de Kerchove de Denterghem, dochter van de burgemeester van Gent Charles de Kerchove de Denterghem. Hij werd de vader van onder meer Maurice August Lippens.

Gepromoveerd tot doctor in politieke en administratieve wetenschappen (1869) en doctor in de rechten (1871) allebei aan de Rijksuniversiteit Gent, vestigde hij zich als advocaat in Gent. Hij stichtte de liberale bladen Het Morgenblad (1882-1888) en de opvolger De Vrijheid. Hij was ook voorzitter van de raad van bestuur van La Flandre Libérale.

Hij werd burgemeester van Gent in 1882 en bekleedde dit ambt tot in 1895. Hetzelfde jaar werd hij verkozen tot liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent en vervulde dit mandaat tot in 1886, en opnieuw van 1889 tot 1890. Hij was daarna nog vanaf 1900 senator en bleef dit tot aan zijn dood.

Tijdens zijn burgemeesterschap werd de sanering van de Neerscheldewijk (huidige Vlaanderenstraat, Limburgstraat en Henegouwenstraat) in Gent aangevat, naar Parijs' model.

In het industrieel leven was hij, naast het besturen van de familiale suikerfabriek in Moerbeke-Waas, onder meer bestuurder van:

 • Compagnie du Congo pour lee Commerce et l'Industrie;
 • Compagnie internationale pour le Commerce et l'Industrie;
 • Société du Sud-Cameroun;
 • Société Italo-Belge pour l'Industrie des sucres;
 • Société agricole et industrielle d'Egypte.

Lippens was lid en achtbare meester van de Gentse vrijmetselaarsloge Le Septentrion.

Gent heeft een Hippoliet Lippensplein.

Literatuur Bewerken

 • A. VERLINDEN, Hippolyte Lippens, in: Biographie Coloniale Belge - Belgische Koloniale Biografie, Brussel, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, T. V, 1958.
 • R. DEVULDERE, Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. licentiaatsverhandeling (onuitgegeven), 1965.
 • Paul VAN MOLLE, Het Belgisch parlement 1894-1972, Antwerpen 1972.
 • René BRION, Hippolyte Lippens, in: Kurgan-van Hentenrijk, Ginette, Jaumain, Serge, Montens, Valérie, ea, Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996.
 • Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red), Le Parlement Belge 1831-1894, Brussel, 1996.
 • K. DEVOLDER, Gij die door 't volk gekozen zijt ... De Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914, in: Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1994.
 • Christina CAMPS, Monografie van La Flandre Liberale (1874-1899), Gent, R.U.G. licentiaatsverhandeling (onuitgegeven), 1977.
 • Pierre STEPHANY, Portraits de grandes familles, Brussel, Racine, 2004.

Externe link Bewerken

Voorganger:
Charles de Kerchove de Denterghem
Burgemeester van Gent
1882-1895
Opvolger:
Emile Braun