Hoofdmenu openen

De Hanze der XVII steden was een groep invloedrijke kooplieden uit een aantal steden in Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Artesië die in het begin van de 13e eeuw de gestalte aannam van een verbond van 17 steden.

Later werden aan dit verbond nog acht steden toegevoegd. Deze Hanze bedreef handel op de jaarmarkten van de Champagne en bevorderde de export van laken. De jaarmarkten in de Champagne waren van groot belang voor de handel met Italië. Toen de jaarmarkten in de Champagne op het einde van de 13e eeuw aan betekenis inboetten, verloor ook de Hanze der XVII steden haar betekenis.

Zie ookBewerken