Graafschap Castell

Het graafschap Castell was een tot de Frankische Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk, enkele kleine lapjes grond gekneld tussen de grote prinsbisdommen Würzburg en Bamberg, met als centrum het stadje Castell.

graafschap Castell

Historie van het graafschapBewerken

In 1091 wordt de eerste persoon genoemd die deel uitmaakt van het edelvrije geslacht Castell. De edelen voerden sinds 1205 de graventitel. Omstreeks 1258 is hun macht op zijn hoogtepunt en verkrijgen ze de landshoogheid. Omstreeks 1260 werd het graafschap verdeeld.

In 1457 werd het inmiddels sterk verkleinde graafschap een leen van het prinsbisdom Würzburg. De graven van Castell waren ook erfelijk schenker van het prinsbisdom. Ondanks deze verlaging tot leenman wisten de graven hun positie als rijksstand te handhaven.

In 1528 werd het graafschap herenigd. Tussen 1546 en 1559 werd de Reformatie ingevoerd. In 1556 werd de heerlijkheid Remlingen geërfd van de graven van Wertheim. In 1597 werd het graafschap verdeeld onder de zoons van Georg II:

 • Wolfgang II kreeg Castell en Remlingen
 • Gotfried kreeg Rüdenhausen (uitgestorven in 1803)

Van 1668 tot 1717 was er een jongere tak Remlingen van Castell-Castell afgesplitst. Deze tak was katholiek. Van 1709 tot 1767 was er ook een jongere tak in Castell-Castell, maar toen resideerde de oudste tak te Remlingen en de jongere in Castell. In 1747 voerde Castell-Rüdenhausen het eerstgeboorterecht in en in 1797 Castell-Remlingen.

In 1773 volgden de broers August Frederik Karel en Christiaan Frederik gemeenschappelijk in Castell-Castell. Na het uisterven van Castell-Rüdenhausen in 1803 stichtten beide broers de nieuwe taken Castell-Castell en Castell-Rüdenhausen

Artikel 24 van de Rijnbondakte van 12 juli 1806 stelde het graafschap Castell onder de soevereiniteit van het koninkrijk Beieren: de mediatisering.

Het verdrag van Parijs van 26 mei 1810 tussen het koninkrijk Beieren en het groothertogdom Würzburg stelde een andere grens vast tussen beide staten. Delen van het voormalige graafschap Castell, waaronder Castell en Rüdenhausen zelf, kwamen daardoor bij Würzburg. Het Congres van Wenen van 1815 voegde het groothertogdom Würzburg bij Beieren, zodat alle gebieden van het voormalige graafschap Castell weer bij één land hoorden.

BezitBewerken

Naast het graafschap bezaten de graven ook gebieden die tot de rijksridderschap behoorden:

 • Oberdischingen (1661), Bach (1721) en Wernau (1785) maakten deel uit van het kanton Donau van de ridderkreits Zwaben
 • Urspringen maakte deel uit van het kanton Rhön-Werra van de ridderkreits Franken
 • verder nog gebied binnen het kanton Steigerwald

Graafschap Castell-Remlingen:

 • de ambten Castell, Remlingen en Burghasslach
 • de geïnkorporeerde ambten Rehweiler, Breitenlohe (Kanton Steigerwald) en Gleissenberg (Kanton Steigerwald)
 • het geïnkorporeerde riddergoed Buchbach (Kanton Steigerwald)

Graafschap Castell-Rüdenhausen

 • het ambt Rüdenhausen

Castell gemeenschappelijke heerschappij:

 • Limpurgsche lenen (Possenheim)
 • het ambt Urspringen (kanton Rhön-Werra)

Regenten van 1498 tot 1597Bewerken

regering naam geboren overleden familie
1498-1546 Wolfgang I 12-3-1482 5-7-1546
1546-1577 Koenraad II 10-7-1519 8-7-1577 zoon
1546/1577-1595 Hendrik II 13-2-1525 20-9-1595 broer
1546/1577-1597 Georg II 16-11-1527 12-11-1597 broer

Regenten van Castell-Remlingen (Castell-Castell)Bewerken

regering naam geboren overleden familie
1597-1631 Wolfgang II 20-7-1558 30-4-1631 zoon van Georg II
1631-1668 Wolfgang Georg 27-1-1610 15-5-1668 zoon
1668-1709 Wolfgang Dietrich 6-1-1641 8-4-1709 zoon
1709-1743 Karel Frederik Gottlieb 16-4-1679 9-5-1743 zoon
1709-1767 August Frans 31-7-1705 16-5-1767 broer
1743-1762 Christiaan Adolf Frederik 22-1-1736 11-7-1762 zoon van Karel Frederik Gottlieb
1762-1773 Christiaan Frederik Karel 26-2-1730 13-10-1773 kleinzoon van Wolfgang Dietrich
1773-1806 Albrecht Frederik Karel 2-5-1766 11-4-1810 zoon
1773-1803 Christiaan Frederik 21-4-1772 28-3-1850 broer

Regenten in Castell-RüdenhausenBewerken

regering naam geboren overleden familie
1597-1635 Gotfried 16-1-1577 6-8-1635 zoon van Wolfgang I
1635-1653 Georg Frederik 21-8-1600 20-3-1653 zoon
1653-1681 Philips Gotfried 11-11-1641 10-6-1681 zoon
1681-1749 Johan Frederik 6-2-1675 23-6-1749 zoon
1749-1803 Frederik Lodewijk 17-2-1746 7-2-1803 zoon
1803-1806 Christiaan Frederik 21-4-1772 28-3-1850 zoon van Christiaan Frederik Karel van Castell-Castell