Castell (geslacht)

geslacht

Castell is een Frankisch graven- en vorstengeslacht.

Geschiedenis bewerken

De eerste bekende telg van het geslacht is een zekere Rupreth de Castello, die in 1091 werd vermeld. Graaf Willem I van Castell verkreeg in 1398 van keizer Wenceslaus het muntrecht. In het midden van de zestiende eeuw werd in het graafschap Castell de Reformatie ingevoerd. In 1597 ontstonden door opsplitsing de linies Castell-Rüdenhausen en Castell-Remlingen. Van deze laatste linie splitste zich in 1668 de tak Castell-Castell af.

De Castellse graafschappen werden in 1806 gemediatiseerd en vielen sindsdien onder de soevereiniteit van Beieren. Door het huwelijk van Alexander zu Castell-Rüdenhausen met Ottilie von Faber, kleindochter en erfgename van de potlodenfabrikant Lothar von Faber, ontstond in 1898 de tak Faber-Castell, die tot op heden Fabers imperium voortzet. De takken Castell-Castell en Castell-Rüdenhausen werden in 1901 in de Beierse vorstenstand verheven. Het Nederlandse kasteel Twickel in Delden wordt bewoond door afstammelingen van de tak Castell-Rüdenhausen.

Castell-Castell bewerken

 
Schloss Castell

Friedrich Carl 1e vorst zu Castell-Castell (1864-1923), in 1901 verheven tot vorst in Beieren

Castell-Rüdenhausen bewerken

 
Slot Rüdenhausen
 
Kasteel Twickel Ambt Delden

Wolfgang 1e vorst zu Castell-Rüdenhausen (1830-1913), in 1901 verheven tot vorst in Beieren

Zie ook bewerken