Gestimuleerde emissie

Gestimuleerde emissie is een door Albert Einstein voorspeld verschijnsel, waarbij een atoom in een aangeslagen toestand dat botst met een foton zelf ook een foton uitzendt met dezelfde golflengte, polarisatie, bewegingsrichting en fase en daarbij naar de grondtoestand terugvalt. Het verschijnsel vormt de basis van de laser en de maser.