Principe van Fermat

Het principe van Fermat is een wet in de optica die zegt:

Het principe van Fermat zegt dat het licht van P naar Q gaat langs de weg die de tijd minimaal maakt.
De weg die een lichtstraal tussen twee punten aflegt, is die welke in de kortste tijd afgelegd wordt.

Hij werd voor het eerst door Pierre de Fermat opgesteld en kan gebruikt worden om de wet van Snellius aan te tonen.

Het principe van Fermat is een voorbeeld van een minimumprincipe, zoals het principe van de kleinste werking in de mechanica.

Principe van Fermat
Fysische optica