Persoonlijk stoor ik mij er altijd aan als ik een tekst zie die naar mijn mening foutieve informatie bevat. Omdat dit voor erg grote misverstanden kan zorgen. Wikipedia gaat een steeds grotere rol spelen in het verzamelen van concrete en directe praktische informatie.

In het onderwijs is Wikipedia dan wel geen officiële wetenschappelijk getoetste bron, het wordt wel steeds vaker gebruikt "om even snel iets op te zoeken".

Ik sta ervoor in dat Wikipedia artikelen een grotere wetenschappelijke inhoud krijgen, dus minder amateuristische inhoud, slechte zinsbouw en en meer bronvermeldingen et cetera.