Godschalck Rosemondt van Eindhoven werd rond 1483 geboren in de latere Philipsstad. Hij stierf op 5 decmeber 1526 in Leuven, waar hij jarenlang theologieprofessor was geweest. Gedurende zijn leven veranderde de westerse maatschappij zo grondig dat historici deze periode bestempelen als het aanbreken van een aetas nova, een nieuwe tijd. Rosemondt heeft dit van dichtbij mogen meemaken vanop een bijzonder bevoorrechte positie. Hoewel zijn naambekendheid niet te vergelijken is met deze van zijn collega-professoren aan de theologische faculteit van de Alma Mater in Leuven, is hij door omstandigheden het knooppunt geworden van een uitgebreid relatienetwerk tussen personen en scharnierpunten in het historische gebeuren aan het begin van de 16e eeuw in de Nederlanden.

Als auteur heeft hij twee biechtboeken op zijn naam staan: een eerste in het Nederlands verschenen, daarna in het Latijn heruitgegeven. Samen met zijn verdere werk, vormen ze een levendig tijdsbeeld van een maatschappij die in se nog middeleeuws is maar stilaan een modern karakter aanneemt.

Rosemondts academische carrière had onopgemerkt kunnen verlopen, ware het niet dat hij op enkele cruciale punten uit de 16e-eeuwse geschiedenis van de Lage Landen -min of meer toevallig- aanwezig bleek te zijn. Al tijdens zijn studies ontwikkelt hij een vertrouwensband met zijn oudere collega-professor Adriaan Floriszoon (of Florenszoon) van Utrecht, die in 1522 als Paus Adriaan VI of Hadrianus bekend werd. Bij diens dood op 14 september 1523 wordt Rosemondt als testament-executeur aangesteld en krijgt hij de opdracht de voormalige woning van Adriaan om te vormen tot een college (in deze betekenis: studentenresidentie) voor arme [theologie]]-studenten. Hij wordt er het eerste hoofd van, met de titel van president.

In 1519 is hij gedurende de toenmalige gebruikelijke periode van zes maanden, decaan van de theologische faculteit. Een mandaat dat waarschijnlijk weinig weerklank zou gehad hebben, mocht de geschiedenis er niet anders over beslist hebben. Het is namelijk tijdens zijn decanaat dat de eerste veroordeling van de geschriften van Luther door de faculteitsraad van de Leuvense theologen uitgesproken wordt. Rosemondt zit deze raad uit hoofde van zijn functie voor, maar het is twijfelachtig dat hij een actief aandeel heeft gehad in de redactie van die Leuvense tekst. De voorbereidingen van de veroordeling grepen namelijk al plaats vóór Rosemondt decaan werd.

In 1520 wordt hij door een beurtsysteem als rector van de universiteit verkozen. Ook hier beperkt zijn mandaat zich tot zes maanden, maar opnieuw blijkt het een periode te zijn waarin de Leuvense universiteit de geschiednis zal halen. Met name door het conflict tussen Erasmus en (een deel van) de Leuvense theologieprofessoren. In de correspondentie van de humanist vinden we een aantal brieven, gericht aan Rosemondt.