Hoofdmenu openen

Voorstelpagina, zie ook de overlegpagina.

SokpopmisbruikBewerken

Onder sokpopmisbruik vallen de volgende punten:

 1. Het beïnvloeden van peilingen of stemmingen door met meerdere accounts te stemmen.
 2. Het trollen onder een alternatief account. Onder trollen wordt verstaan: stoken, schelden, treiteren of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is echter een rekbaar begrip: wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig.
 3. Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade.

Het misbruiken van sokpoppen resulteert in een blokkade van onbepaalde duur, en voor de bijbehorende IP-adressen een blokkade van een jaar.

OntsnappingsclausuleBewerken

Indien een persoon geblokkeerd is voor onbepaalde tijd voor sokpopmisbruik dan kan deze persoon op de volgende wijze een verzoek doen tot deblokkade:

 1. De betreffende persoon stuurt een e-mail naar een door de gemeenschap vertrouwde gebruiker. Hierin vermeldt hij:
  1. De gebruikersnaam waarmee hij of zij in het vervolg wenst te werken
  2. Een zo volledig mogelijke verklaring waarom hij of zij misbruik heeft gemaakt van sokpoppen, met een belofte om in het vervolg geen misbruik meer te maken van sokpoppen.
 2. De door de gemeenschap vertrouwde gebruiker zet de verklaring van de persoon, alsmede het gewenste account om in de toekomst mee te werken op de pagina voor blokkadeverzoeken voor geregistreerde gebruikers. De door de gemeenschap vertrouwde gebruiker dient eventuele privacygevoelige informatie niet te plaatsen maar kan een omschrijving geven en kan hierbij vermelden in hoeverre de verklaring consistent lijkt te zijn. Alvorens het verzoek wordt geplaatst kan de door de gemeenschap vertrouwde gebruiker eerst contact opnemen met de checkusers ter controle van de verklaring van de geblokkeerde gebruiker.
 3. Een moderator zal vervolgens, eventueel nadat andere gebruikers aanvullingen hebben kunnen geven, bepalen welke actie wordt ondernomen. Afhankelijk van onder andere de aard van het misbruik kan de moderator bepalen om:
  1. De blokkade volledig op te heffen.
  2. De blokkade om te zetten naar een blokkade van een bepaalde tijdsduur.
  3. De blokkade te behouden.
 4. Een persoon kan slechts eenmaal gebruik maken van de ontsnappingsclausule. Als er opnieuw sokpopmisbruik wordt geconstateerd, kan de blokkade nog wel worden aangevochten conform Onterecht gesignaleerd sokpopmisbruik.

Onterecht gesignaleerd sokpopmisbruikBewerken

Indien de geblokkeerde gebruiker (of een andere gebruiker) van mening is dat er geen sprake is van sokpopmisbruik dan kan dit aangevochten worden door gebruik te maken van de in de richtlijnen voor moderatoren vermelde mogelijkheden.