Geštinana

Geštinana of Geštinanna was in de Sumerische mythologie een godin van geringere betekenis, de zogenaamde "hemelse wijnrank". Zij is de dochter van Enki en Ninhursag en wordt als zuster van Inanna vermeld. Als (schoon)zuster van Dumuzi en echtgenote van Ningisjzida is zij betrokken in het verhaal van Dumuzi die aan zijn lot tracht te ontsnappen, overgeleverd in de handen van Inanna en Ereškigal. In het huis van Geštinanna wordt hij in een gazelle veranderd voordat hij gevangen wordt en naar de onderwereld geleid.

Na de dood van Dumuzi weeklaagde Geštinanna dagen en nachten lang.

Zij wordt geassocieerd met Ningisjzida.

Na haar dood werd zij de godin van de wijn en van het koude seizoen. Zij is ook een goddelijk dichter en droomverklaarster.