Gale Hania

politicus

Gale Hania (-1380) was de dertiende potestaat van Friesland.

V.l.n.r Gale Hania, Sytse Dekama en Odo Botnia, potestaten van Friesland
(door Pieter Feddes van Harlingen).
familiewapen Hania

LevenBewerken

De naam wordt ook wel geschreven als Hanja, Hanya. Gale was afkomstig van de Hanya State ten noordoosten van Pingjum, in de grietenij Wonseradeel. De weg langs deze state heet tegenwoordig de Hanialaan.

Op 4 juli 1380 werd nabij Arum een veldslag geleverd tussen de monniken van Ludingakerk en die van Oldeklooster, waarbij in totaal meer dan 130 man sneuvelden. De edelen Sicke Gratinga en Gale Hania, zwaargewond, werden naar Ludingakerk teruggevoerd.

Van het geslacht Hania zijn er drie ondertekenaars van het Verbond der Edelen, namelijk Jorryt, Otto en Leo Hania.

Zie ookBewerken

Voorganger:
Sytse Dekama
Potestaten
Opvolger:
Odo Botnia