GGZ verpleegkundig specialist

Een GGZ verpleegkundig specialist (GGZ-VS) is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hij is vooral geschoold als (verpleegkundig) behandelaar, maar is daarnaast ook opgeleid als (klinisch)onderzoeker, innovator en/ of coach. De GGZ-VS is geregistreerd in het specialisten beroepenregister (artikel 14 wet BIG) en draagt hiermee een beschermde beroepstitel. Hij is daarmee dus op te zoeken in het BIG register. De driejarige opleiding tot GGZ-VS includeert de tweejarige opleiding tot nurse practitionar (NP) en geeft sinds 2017 het recht tot het voeren van de onderwijsgraad Master of Science (MSc).

De drie jarige opleiding tot GGZ-VS verschilt van de twee jarige opleiding tot Nurse Practitioner (NP) die door hogescholen wordt verzorgd. Een GGZ-VS wordt op academisch nivea geschoold in wetenschappelijk onderzoek(MSc). Verder moet hij innovatieprocessen kunnen opzetten en uitvoeren en collega's kunnen coachen hierin. De driejarige opleiding GGZ-VS kan alleen worden gevolgd bij zorginstellingen die daarvoor bevoegd zijn. Zij dienen daarvoor te beschikken over een breed GGZ aanbod met een multidisciplinaire personeelsopbouw. De verpleegkundig specialist in opleiding tot GGZ-VS moet op minimaal drie werkervaringsplekken in verschillende settings (bijv. acuut, ambulant) van de GGZ ervaring op hebben gedaan (in de rol van behandelaar, onderzoeker en innovator) en verschilt ook hiermee met de twee jarige opleiding tot nurse practitionar.

De GGZ verpleegkundig specialist is sinds 2017 werkzaam als regiebehandelaar in de GGZ.

BehandelverantwoordelijkheidBewerken

Sinds de komst van het Kwaliteitsstatuut GGZ in 2017 is er duidelijkheid omtrent de behandelverantwoordelijkheid. De VS GGZ kan in zowel de Specialistische GGZ als Generalistische Basis GGZ de functie van regiebehandelaar op zich nemen.

Externe linkBewerken