Ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige is een verpleegkundige die werkzaam is bij een ambulancedienst en dus meestal op een ambulance. Het kan zowel gaan om niet-spoedeisende ambulanceritten als om spoedgevallen. Bij spoedgevallen is de ambulanceverpleegkundige vaak de eerste geneeskundige professional die ter plaatse is. Hij of zij heeft dan tot taak om adequaat eerste hulp te verlenen en de patiënt te stabiliseren voor vervoer naar het ziekenhuis. Een ambulanceverpleegkundige heeft doorgaans een speciale opleiding gevolgd.

Amerikaanse ambulanceverpleegkundigen brengen een slachtoffer naar de ambulance tijdens een oefening.

Situatie per land

bewerken

In veel landen in wereld, waaronder Frankrijk, de Verenigde Staten en Australië wordt een ambulanceverpleegkundige met paramedic aangesproken. Niet in alle landen wordt de naam paramedic toegepast. Hieronder enkele voorbeelden van deze landen:

België

bewerken
  Zie Ambulancier voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In België zijn er ambulanciers NDP, hulpverleners-ambulanciers en spoedverpleegkundigen (verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg). Er is geen specifieke kwalificatie tot ambulanceverpleegkundige.

Nederland

bewerken
  Zie Ambulanceverpleegkundige (Nederland) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.