De Gereformeerde Theologen Studentenvereniging 'Voetius' is een theologisch dispuut uit Utrecht, met het doel zowel de gereformeerde theologie in haar volle breedte en diepte te bestuderen als haar leden praktisch te vormen. Haar naam verwijst naar Gisbertus Voetius en zij is opgericht op 4 oktober 1899. De zinspreuk van de G.T.S.V. Voetius is: "De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid" - (Spreuken 1:7a). De vereniging belegt sinds 2012 haar activiteiten vooral in Amsterdam.

G.T.S.V. Voetius
Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging
G.T.S.V. Voetius
Type Theologisch dispuut
Plaats Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht
Instelling Universiteit Utrecht
Studierichting theologie
Oprichting 4 oktober 1899
Aansluiting Platform onder IFES-Nederland Theologiestudenten
Website http://www.voetius.nl

Voetius is lid van PoINT, een samenwerkingsverband van studieverenigingen theologie uit Apeldoorn, Kampen, Leiden en Utrecht.