Hoofdmenu openen

Secretaris

historische functie
(Doorverwezen vanaf Abactis)

Een secretaris, penvoerder of abactis is de functie van de persoon (man of vrouw) die de verslaglegging doet van een organisatie, zoals van een vereniging of een stichting. Vaak doet een secretaris echter meer, hij of zij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

Het woord secretaris betekent geheimhouder. Abactis is de Latijnse benaming van secretaris en wordt weleens gebruikt binnen studentenverenigingen.

De secretaris zit tijdens (formele) vergaderingen rechts van de voorzitter.

Binnen verenigingenBewerken

De secretaris binnen een vereniging heeft als taak het maken van notulen tijdens een vergadering. Ook het schrijven van brieven en uitnodigingen is een van de taken. De secretaris fungeert als contactpersoon voor ingekomen post en e-mail voor de vereniging en het bestuur, en verzorgt hij of zij daarnaast de uitgaande e-mails en correspondentie.

Verder doet de secretaris de ledenadministratie. Hij of zij zorgt ervoor dat de vereniging de geldende wet - en regelgeving opvolgt. In kleinere verenigingen kan de functie worden gecombineerd met die van scriptor.

Andere benamingenBewerken

De secretaris heeft in verscheidene organisaties een specifiekere aanduiding:

Zie ookBewerken