Friedrich Wilhelm von Brandenburg

Duits politicus

Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg (Berlijn, 24 januari 1792 - aldaar, 6 november 1850) was een Pruisisch generaal en staatsman. Hij was een zoon van koning Frederik Willem II van Pruisen uit diens morganatische huwelijk met Sophie von Dönhoff en werd op 6 juni 1795 tot graaf von Brandenburg verheven.

Friedrich Wilhelm von Brandenburg

Hij ging in 1807 in het leger en nam in 1812 als ritmeester van generaal Yorck deel aan de Frans-Pruisische veldtocht tegen Rusland. In de Bevrijdingsoorlogen onderscheidde hij zich meermaals door dapperheid. In 1839 werd hij commanderend generaal van het 6e legerkorps, in 1848 generaal der cavalerie.

Na het aftreden van de regering-Pfuel werd hij op 2 november 1848 tot leider van de nieuwe regering-Brandenburg-Manteuffel benoemd. In deze hoedanigheid leidde hij de reactie op de Maartrevolutie. Onder hem werd de Nationale Vergadering naar Brandenburg verplaatst en later ontbonden, en werd op 5 december de grondwet van kracht, die, ondanks liberale principes, het koninklijke gezag versterkte.

In de herfst van 1850 ging hij als onderhandelaar naar Warschau, waar hij wat betreft het herstel van de Duitse Bond grote concessies deed op voorwaarde dat Pruisen en Oostenrijk gelijke rechten zouden genieten. De neerbuigende houding van tsaar Nicolaas I jegens Pruisen en het feit dat Manteuffel zich zonder tegenprestatie aan Oostenrijk onderwierp, kwetste hem zeer. In de overtuiging dat het niet tot een Pruisisch-Oostenrijkse oorlog mocht komen, stemde hij op 1 en 2 november 1850 tegen de door Joseph von Radowitz voorgestelde mobilisering.

Hij stierf, door de ontwikkelingen aangeslagen, na een kort ziekbed op 6 november van dat jaar aan een beroerte. Frederik Willem IV liet op de Leipziger Platz in Berlijn een monument voor hem oprichten.

Voorganger:
August Hermann von Dönhoff
Minister van Buitenlandse Zaken van Pruisen
1848-1849
Opvolger:
Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow
Voorganger:
Ernst von Pfuel
Minister-president van Pruisen
1848-1850
Opvolger:
Adalbert von Ladenberg (a.i.)
Voorganger:
Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow
Minister van Buitenlandse Zaken van Pruisen (a.i.)
1849
Opvolger:
Alexander von Schleinitz