Folia

periodiek
Folia is ook een muzikaal thema.

Folia is het onafhankelijk medium voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Van 1949 tot en met 2017 werd er wekelijks een blad gemaakt. Met ingang van 2018 is het medium online-only.

Redaktie van Folia Civitatis werkt op de stoep voor Instituut voor Perswetenschap aan de Turfmarkt 151 te Amsterdam wegens sluiting instituut (24 februari 1970)

Folia wordt uitgegeven door de Stichting Folia Civitatis. De site bevat informatie over zaken die op een of andere wijze gerelateerd zijn aan de universiteit. Zo verschijnen er op de site van Folia regelmatig artikelen over recente wetenschappelijke ontdekkingen of politieke ontwikkelingen op het gebied van het (hoger) onderwijs. Verder wordt het ook gebruikt voor de interne informatievoorziening binnen de universiteit: geplande promoties of oraties worden bij Folia vermeld.

Op de achterpagina stonden in de jaren tachtig en negentig columns van Boudewijn Büch en Theo van Gogh. Daarnaast heeft het blad tal van bekende journalisten, schrijvers en columnisten voortgebracht, zoals cabaretier Paulien Cornelisse, wetenschapsjournalist en columnist Maarten Keulemans en columniste Aaf Brandt Corstius. Ook Joris Luyendijk, Ton Elias, Willem van Ewijk en Beau van Erven Dorens werkten bij het blad.

In Folia stonden soms verrassend kritische artikelen over misstanden aan de universiteit, zoals bijvoorbeeld over een scriptie die door de docent uitbundig geprezen werd (bij andere studenten en bij het bestuur van de Subfaculteit Wiskunde), maar die door de student juist bedoeld was als persiflage op vaag geklets.[1]

Van oorsprong heet het blad, dat in het studiejaar 1948-1949 voor het eerst verscheen, Folia Civitatis. Met ingang van 1982 werd deze naam ingekort tot Folia. Bijna twintig jaar is Sjaak Priester hoofdredacteur geweest van Folia tot hij in 2001 werd ontslagen. De uitgever, onder leiding van toenmalig voorzitter Hugo Keuzenkamp, vond Priester niet meer passen in de huidige tijd. Priester werd opgevolgd door Marcel Hulspas, tot deze op 1 januari 2007 overstapte naar de inmiddels opgeheven gratis ochtendkrant, Dagblad De Pers. Hij werd opgevolgd door Jim Jansen, die in het najaar van 2014 overstapte naar de Nederlandse editie van het populairwetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Per 1 april 2015 werd Jansen opgevolgd door Altan Erdogan. Deze vertrok in oktober 2021 naar de Amsterdamse stadszender AT5. Bij Folia werd hij opgevolgd door journalist Arjan Paans. De stichting staat tegenwoordig onder voorzitterschap van hoogleraar internationaal publiekrecht Marjoleine Zieck.

In februari 2011 werd hogeschoolkrant Havana voor studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam ook een onderdeel van de Stichting Folia Civitatis. Op 10 maart 2011 maakte Folia bekend per september van dat jaar te fuseren met Havana, om te groeien naar een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs. Zeven jaar later, per 1 januari 2018, zijn de media in navolging van een splitsing van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam weer gesplitst. Sinds dat moment wordt Folia weer uitsluitend gemaakt voor de UvA-gemeenschap.

Externe linksBewerken