Publiekrecht

regelt de verhouding tussen de burger en de overheid

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht.

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

In sommige landen wordt het strafrecht niet tot het publiekrecht gerekend, maar als aparte tak gezien.

Daarnaast onderscheidt men het internationaal publiekrecht, dat in het algemeen gewoonweg internationaal recht of volkenrecht genoemd wordt.

Het trekken van een scherpe scheidslijn tussen publiekrecht en privaatrecht is karakteristiek voor de Maastrichtse School.

Het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht is met name typerend voor continentale rechtsstelsels. In de Angelsaksische wereld, vooral in het Verenigd Koninkrijk, wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen publiek- en privaatrecht; daar gebruikt men het gemene recht oftewel common law als algemene term. In de Verenigde Staten worden wetten wel aangemerkt als public law of private law.