Ferdinand Karel van Oostenrijk

primaat uit Oostenrijk (1868-1915)

Ferdinand Karel van Oostenrijk (Wenen, 27 december 1868 - München, 12 maart 1915) was de derde zoon van aartshertog Karel Lodewijk van Oostenrijk en Maria Annunciata van Bourbon-Sicilië. In 1909 sloot hij een morganatisch huwelijk met Bertha Czuber (1879-1979), dochter van een wiskundeprofessor in Chur. Hij had Bertha al rond 1900 leren kennen en vroeg in 1903 toestemming aan keizer Frans Jozef I van Oostenrijk, om met haar te mogen trouwen. Deze was geschokt en weigerde resoluut. Toen Ferdinand in 1909 - aanvankelijk in het geheim - toch trouwde met Bertha Czuber werd hij onmiddellijk van al zijn keizerlijke titels ontdaan, zoals de Wiener Abendpost meldde op 17 november 1911:

Ferdinand Karel en zijn vrouw Bertha Czuber (1910)

Wir sind in der Lage mitzuteilen, daß Seine k. und k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Ferdinand Karl vor einiger Zeit im Auslande ohne Allerhöchste Bewilligung eine Ehe eingegangen ist und daß seine k. und k. Apostolische Majestät sohin höchstdessen Bitte, auf den Titel und den Rang eines Erzherzogs sowie auf seine Stellung in der Armee verzichten zu dürfen, zu genehmigen geruht haben; der Verzichtende wird fortan den Namen Ferdinand Burg füren.[1]

Ferdinand behield zijn apanage en - hoewel voortaan uitgesloten van keizerlijke familiebijeenkomsten - kreeg hij toestemming van de Keizer om in juli 1914 de begrafenis van zijn oudere broer Frans Ferdinand bij te wonen. Bertha zou haar man bijna vijfenzestig jaar overleven en kort voor haar honderdste geboortedag in Wenen overlijden.

NotenBewerken

  1. The House Laws of the German Habsburgs(vertaling: Wij zijn in de gelegenheid mee te delen dat Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid de Doorluchtigste Heer Aartshertog Ferdinand Karel, enige tijd geleden in het buitenland, zonder de Allerhoogste Toestemming, een huwelijk is aangegaan, en dat Zijne Keizerlijke en Koninklijke Apostolische Majesteit in gevolg het verzoek van de aartshertog om te mogen afzien van de titel en rang van een aartshertog, alsmede van zijn positie in het leger, goedgunstig heeft beschikt. De verzaker zal van nu af aan de naam Ferdinand Burg dragen)