Fenvaleraat

chemische verbinding

Fenvaleraat, de triviale naam voor (RS)-alfa-cyano-3-fenoxybenzyl-(RS)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat, is een organische verbinding met als brutoformule C25H22ClNO3. Het is een geel-bruine viskeuze vloeistof, die quasi-onoplosbaar is in water.

Fenvaleraat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van fenvaleraat
Algemeen
Molecuulformule C25H22ClNO3
IUPAC-naam (RS)-alfa-cyano-3-fenoxybenzyl (RS)-2-(4-chloorfenyl)-3-methylbutyraat
Andere namen cyaan(3-fenoxyfenyl)methyl-4-chloor-alfa-(1-methylethyl)benzeenacetaat
Molmassa 419,90008 g/mol
SMILES
CC(C)C(C1=CC=C (C=C1)Cl)C(=O)OC(C#N)C2=CC (=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
CAS-nummer 51630-58-1
PubChem 3347
Beschrijving Geel-bruine viskeuze vloeistof
Vergelijkbaar met esfenvaleraat
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H315 - H319 - H335 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P501
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen. In een goed verluchte ruimte bewaren.
VN-nummer 3352
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur geel-bruin
Dichtheid 1,175 g/cm³
Kookpunt 300 °C
Dampdruk < 10 Pa
Oplosbaarheid in water 2 × 10−6 g/l
Onoplosbaar in water
log(Pow) 6,2
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Fenvaleraat wordt gebruikt als insecticide. Handelsnamen van dit product zijn Sumicidin, Pydrin en Belmark. Het is in feite een mengsel van 4 isomeren, die elk een apart functie hebben in de bestrijding van ongedierte.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting tussen 150-300 °C met vorming van giftige dampen, onder andere waterstofcyanide en waterstofchloride. Ook na hydrolyse van de esterbinding, die ook zonder verhitting kan optreden, wordt de stof cyanogeen.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het zenuwstelsel, met als gevolg gewaarwordingen aan het gelaat zoals tintelen, jeuken of branderig gevoel.

Externe linksBewerken