Feestdagen in Nederland

Wikimedia-lijst

Feestdagen in Nederland zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën: nationale feestdagen, algemeen erkende feestdagen en overige feestdagen.

Koninginnedag 2013 in Amsterdam
Optocht muziekkorps voor school en stadhuis in Veere tijdens feestdag Koninklijk Huis
Feestverlichting tijdens kerst 2004, Lemmer
The Passion 2012, een muzikaal-Bijbelse vertolking van de Paasgeschiedenis (Rotterdam)
Paasvuur bij Olst
Uitdeling van haring en wittebrood na het ontzet van Leiden in 1574

Nationale feestdagenBewerken

De volgende feestdagen in Nederland worden als nationale feestdagen aangeduid:

5 mei is sinds 1990 aangewezen als jaarlijkse nationale feestdag. Hiermee kwam een einde aan de situatie dat 5 mei alleen eens in de vijf jaar een nationale feestdag was. Dit betekent echter niet dat werknemers op deze dag per definitie vrij zijn. Dat is, zoals bij alle feestdagen, afhankelijk van de (al dan niet collectieve) arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Algemeen erkende feestdagenBewerken

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn de nationale feestdagen, nieuwjaarsdag en een aantal christelijke feestdagen. In de Algemene termijnenwet en andere wetten staat vermeld welke dagen als algemeen erkende feestdagen worden aangemerkt. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag zijn altijd op zondag en worden daarom niet apart genoemd in de Algemene termijnenwet.

In Caribisch Nederland geldt pinkstermaandag niet als algemeen erkende feestdag, maar de volgende feestdagen wel:

In Nederland zijn geen wettelijke regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij zijn. Dat is geregeld in cao's en arbeidsovereenkomsten. De meeste mensen hebben alle algemeen erkende feestdagen vrij behalve Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn bij sommige werkgevers een vrije dag, bij andere niet. Bij veel werkgevers is Bevrijdingsdag alleen een vrije dag in lustrumjaren.

Wat betreft de loonberekening zijn algemeen erkende feestdagen in de arbeidsvoorwaarden meestal gelijkgesteld met zondagen. De zondagstoeslag geldt dan ook voor deze aangewezen feestdagen.

Rooms-Katholieke KerkBewerken

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kent vijf verplichte feestdagen: Maria Moeder van God, Hemelvaartsdag, Maria-Tenhemelopneming, Allerheiligen en Kerstmis. In Nederland zijn dit de enige dagen die niet op een zondag vallen waarop katholieken verplicht zijn een volledige mis bij te wonen om aan het eerste van de vijf geboden van de Kerk te voldoen.

Overige landelijke feestdagenBewerken

Verder kent Nederland nog een aantal feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen en die niet wettelijk erkend zijn:

Lokale feestdagenBewerken

Daarnaast zijn er nog lokale feestdagen, waarbij vaak alleen in de plaats of regio een vrije dag geldt. (Deze lijst is nog niet compleet).