Blauwschistfacies

Metamorfe facies
Metamorfe facies
16 kbar blauwschist eclogiet
12 kbar
8 kbar groenschist amfiboliet granuliet
6 kbar prehniet-pumpellyiet
4 kbar zeoliet alb-epi hfels hbl hornfels px hornfels sanidiniet
200 °C 400 °C 600 °C 800 °C 1000 °C
druk temperatuur

De blauwschist-facies is de metamorfe facies die optreedt op als de graad van metamorfose zich bevindt in het regime met lage temperatuur, maar gemiddelde tot hoge druk. Dit is bijvoorbeeld het geval in subductiezones. Deze facies is blauwschist genoemd vanwege het schisteuze karakter van het gesteente en de aanwezigheid van de blauwe mineralen glaucofaan en lawsoniet. Zoals bij alle metamorfe facies wordt de blauwschist-facies vastgesteld aan de hand van bepaalde mineralen die gewoonlijk middels onderzoek naar slijpplaatjes worden gedetermineerd. De blauwschist-facies wordt gekarakteriseerd door de mineraalassemblages in metamorfe basische gesteenten, grauwackes, pelieten en carbonaten:

MineraalassemblagesBewerken

Metabasisch gesteenteBewerken

MetagrauwackesBewerken

MetapelietenBewerken

  • fengiet + paragoniet + carfoliet + chloriet + kwarts

CarbonatenBewerken

Zie ookBewerken