Ergocalciferol

chemische verbinding
Voor informatie over de rol van ergocalciferol in de voeding, zie Vitamine D.

Ergocalciferol of vitamine D2 is een synthetisch secosteroïde. Het wordt gesynthetiseerd uit viosterol, hetgeen zelf onder invloed van ultraviolet licht ontstaat uit ergosterol. De zuivere stof komt voor als een toxische witte vaste stof, die oplosbaar is in warm water en aceton.

Ergocalciferol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ergocalciferol
Algemeen
Molecuulformule C28H44O
IUPAC-naam (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-seco-5,7,10(19),22-ergostatetraen-3-ol
Andere namen vitamine D2
Molmassa 396,65 g/mol
SMILES
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2/C(CCC[C@]12C)=C/C=C3/C[C@@H](O)CCC3=C
CAS-nummer 50-14-6
EG-nummer 200-014-9
PubChem 5280793
Wikidata Q139200
Vergelijkbaar met cholecalciferol
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H301 - H311 - H330 - H372
EUH-zinnen geen
P-zinnen P260 - P280 - P284 - P301+P310 - P310
Opslag Zuiver product bewaren bij 2-8 °C onder inerte atmosfeer.
EG-Index-nummer 603-179-00-9
VN-nummer 2811
ADR-klasse gevarenklasse 6.1
LD50 (ratten) (oraal) 10 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Smeltpunt 114 °C
Goed oplosbaar in aceton
Onoplosbaar in koud water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De stof is opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.

Biologische rol

bewerken

Ergocalciferol wordt vaak voorgeschreven als behandeling tegen vitamine D-deficiëntie. Net als cholecalciferol (vitamine D3), de natuurlijke vorm van vitamine D (die in onze huid gevormd wordt onder invloed van zonlicht), wordt het in het menselijk lichaam omgezet in het hormoon calcitriol, dat onder meer het calciummetabolisme in het lichaam reguleert. De omzetting van ergocalciferol is echter minder efficiënt dan deze van cholecalciferol.[1][2][3]