Endogeniteit (economie)

concept in econometrie

Endogeniteit is het optreden in een econometrisch model van een verband tussen een variabele die niet is opgenomen in het model met een variabele die daar wel in is opgenomen, er is een correlatie tussen een verklarende variabele en de foutterm.

Endogeniteit kan ontstaan als gevolg van bekende en onbekende meetfouten, als gevolg van autoregressie met autogecorreleerde fouten, maar ook als gevolg van gelijktijdigheid, weggelaten variabelen en fouten in het bepalen van de steekproef. In grote lijnen kan kan gesteld worden dat een lus van causaliteit tussen de onafhankelijke- en afhankelijke variabelen binnen een model tot endogeniteit leidt.

Zo kan endogeniteit optreden door weggelaten variabelen als een economisch model geen rekening houdt met prijsverhogingen die doorgevoerd worden als reactie op een stijgende vraag. Daardoor zou uit een regressie-analyse de foutieve conclusie getrokken kunnen worden dat de vraag stijgt doordat de prijs verhoogd wordt.

NotenBewerken

Zie ookBewerken