Economie van het algemeen nut

In een economie van het algemeen nut staat het algemeen nut voorop. Het stelt dat het goed is om – bij behoud van economische waarden als bezit, ruil en marktnut voor andere economische waarden te zetten. Sinds de jaren 1990 zijn verschillende mensen en groepen bezig dit concept uit te werken en te promoten. De basis van de economie van het algemeen nut komt gedeeltelijk uit het werk van Aristoteles.

Salus publica suprema lex esto, kortweg "Het algemeen nut is de hoogste wet", in het Federaal Paleis te Bern.

AuteursBewerken

Een van de eerste belangrijke publicaties was For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, Environment, and a Sustainable Future (Voor het algemeen belang: de heroriëntatie van de economie naar gemeenschap, milieu, en een duurzame toekomst) van John B. Cobb en Herman Daly.

Zie ookBewerken