Onderzoek & Ontwikkeling

proces- en productinnovatie

Onderzoek & Ontwikkeling, afgekort als O&O, is het proces van proces- en productinnovatie. Een andere naam hiervoor is Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort als S&O. Vaak wordt in het Nederlands de Engelse term Research and Development of de afkorting R&D gebruikt. Officiële stukken van de Europese Unie spreken echter consequent van Onderzoek & Ontwikkeling.

In het dagelijks taalgebruik wordt met name R&D als één proces gezien vanwege het bestaan van zogenaamde R&D-afdelingen. In de praktijk blijken de meeste bedrijven onderzoek (de R) te scheiden van de implementatie van technologie in nieuwe producten (de D).

Na het onderzoek naar de basisbeginselen kan een prototype ontwikkeld worden, dat in een pilotfase of pilotstudie onderzocht wordt op praktische toepasbaarheid. Uiteindelijk wordt het product ontwikkeld dat dan gecommercialiseerd kan worden.

Ter verbetering van de concurrentiepositie moet een bedrijf investeren in het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zeker in landen met hoge loonkosten, zoals Nederland en België, is het belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Er bestaan daarom voor R&D-projecten verschillende subsidie-regelingen van de overheid en de Europese Gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Via de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken.

Vooral grote bedrijven hebben een omvangrijke R&D-afdeling, bijvoorbeeld Philips met NatLab, Shell en IBM, dat veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de harde schijf.

De R&D-afdeling van een bedrijf kan voor fundamenteel onderzoek samenwerken met een universiteit of een andere technologiepartner. Het is een trend in het bedrijfsleven om sommige specifieke R&D-activiteiten uit te besteden aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Bedrijven doen onderzoek dus steeds meer in samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven omdat ze niet langer zelf al het onderzoek in eigen huis kunnen en willen doen.