Onderzoek en Ontwikkeling

proces- en productinnovatie
(Doorverwezen vanaf Onderzoek & Ontwikkeling)

Onderzoek en Ontwikkeling, afgekort als O&O, is het proces van proces- en productinnovatie. Een andere naam hiervoor is Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort als S&O. Vaak wordt in het Nederlands de Engelse term Research and Development of de afkorting R&D gebruikt. Ook de Engelse term Product Development wordt wel gehanteerd. Officiële stukken van de Europese Unie (EU) spreken echter consequent van Onderzoek & Ontwikkeling.

Aandeel van het BBP dat gespendeerd wordt aan onderzoek en ontwikkeling (2015)

Research and Development (R&D) bewerken

In het dagelijks taalgebruik wordt met name R&D als één proces gezien vanwege het bestaan van zogenaamde R&D-afdelingen. In de praktijk blijken de meeste bedrijven onderzoek (de R) te scheiden van de implementatie van technologie in nieuwe producten (de D). Na het onderzoek naar de basisbeginselen kan een prototype ontwikkeld worden, dat in een pilotfase of pilotstudie onderzocht wordt op praktische toepasbaarheid. Uiteindelijk wordt het product ontwikkeld dat dan gecommercialiseerd kan worden. Vooral grote bedrijven hebben een omvangrijke R&D-afdeling, bijvoorbeeld Philips met NatLab, DSM waarvan de gebouwen van het oude Centraal Laboratorium nu nog het hart vormen van Chemelot campus, Shell en IBM, dat veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de harde schijf. De R&D-afdeling van een bedrijf kan voor fundamenteel onderzoek samenwerken met een universiteit of een andere technologiepartner. Het is een trend in het bedrijfsleven om sommige specifieke R&D-activiteiten uit te besteden aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Bedrijven doen onderzoek dus steeds meer in samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven omdat ze niet langer zelf al het onderzoek in eigen huis kunnen en willen doen.

Subsidies ter stimulering Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) bewerken

Ter verbetering van de concurrentiepositie moet een bedrijf investeren in het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zeker in landen met hoge loonkosten, zoals Nederland en België, is het belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Er bestaan daarom voor R&D-projecten verschillende subsidie-regelingen van de overheid en de Europese Gemeenschap.

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development bewerken

Een voorbeeld hiervan is de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken[1]. Bedrijven kunnen met deze regeling een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken. Deze tegemoetkoming bedraagt 16% tot 40% van de loonkosten.

Innovatiebox: fiscale regeling WBSO & RDA bewerken

Als je winst maakt met innovatieve activiteiten, kun je gebruik maken van de innovatiebox[2]. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Met de Innovatiebox subsidie betaal je als ondernemer slechts 7% vennootschapsbelasting (in plaats van het maximale tarief van 25%) over de winsten die je hebt behaald met je WBSO-projecten. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit. Je hebt wel een WBSO verklaring nodig om voor de innovatiebox in aanmerking te komen.

Zie ook bewerken

Referenties bewerken

  1. WBSO: fiscale regeling voor research en development | rvo.nl. WBSO Informatie van RVO. Geraadpleegd op 29 april 2020.
  2. Innovatiebox: fiscale regeling voor WBSO & RDA | subsidiewbso.nl. Innovatiebox informatie. Gearchiveerd op 30 juni 2020. Geraadpleegd op 25 april 2020.