Di-ethylamine

chemische verbinding

Di-ethylamine is een secundair amine. Het is een licht ontvlambare, corrosieve vloeistof, die volledig mengbaar is met water.

Di-ethylamine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van di-ethylamine
Algemeen
Molecuulformule C4H11N
IUPAC-naam N-ethylethanamine
Andere namen DEA
Molmassa 73,14 g/mol
SMILES
CCNCC
InChI
1/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
CAS-nummer 109-89-7
EG-nummer 203-716-3
PubChem 8021
Vergelijkbaar met ethylamine, tri-ethylamine
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H312 - H314 - H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P280 - P305+P351+P338 - P310
EG-Index-nummer 612-003-00-X
VN-nummer 1154
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 5 ppm
15 mg/m3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,71 g/cm³
Smeltpunt −50 °C
Kookpunt 55,5 °C
Vlampunt −28 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 312 °C
Dampdruk (bij 20°C) 25.900 Pa
Goed oplosbaar in water
Brekingsindex 1,385 (589 nm, 20 °C)
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

Di-ethylamine wordt gevormd door de reactie van ammoniak met ethanol. In die reactie worden ook het primaire amine ethylamine en het tertiaire tri-ethylamine gevormd (n = 1, 2 of 3):

 

De verschillende reactieproducten worden gescheiden door destillatie.

ToepassingBewerken

Di-ethylamine is een tussenproduct in de synthese van insecticiden, farmaceutische stoffen, kleurstoffen, kunstharsen en rubberchemicaliën.

Toxicologie en veiligheidBewerken

Di-ethylamine is een vluchtige, licht ontvlambare vloeistof met een scherpe geur. De dampen vormen een explosief mengsel in de lucht.

Het is een matig sterke organische base, die hevig reageert met sterke oxidatoren, waarbij brand of explosie kan ontstaan.

Di-ethylamine is corrosief voor de ogen, huid en luchtwegen en blootstelling eraan kan leiden tot zware brandwonden. Inademen kan longoedeem veroorzaken.

Externe linkBewerken