Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is een ondersteunend onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat voorziet in de ontwikkeling en verwerving, instandhouding en afstoting van (militair) materieel voor de Nederlandse krijgsmacht.

Defensie van Nederland
Flag of the Netherlands.svg
Instanties

Ministerie van Defensie
Nederlandse Krijgsmacht
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Krijgsmachtdelen

Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee

Interservice-organisaties

Defensie Ondersteuningscommando
Defensie Materieel Organisatie

Functies

Minister van Defensie
Commandant der Strijdkrachten
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

OntstaanBewerken

DMO is een administratieve, logistiek ondersteunende en overkoepelende organisatie die na de defensie bezuinigingsronde in 2005 voortkwam uit de fusie van de materieelorganisaties van alle krijgsmachtdelen: het Materieellogistiek Commando (MATLOGCO)van de landmacht en de Directies Materieel van de luchtmacht (DMKLU) en de marine (DMKM). Het personeel bestaat uit burgers en militairen uit alle krijgsmachtdelen.

Huidige sterkteBewerken

Bij de DMO zijn 3585 burgers en 774 militairen werkzaam; het aantal voltijdsfuncties (VTE'n) is 3489 burgers en 774 militairen. Alle ingedeelde militairen zijn niet operationeel en afkomstig uit alle krijgsmachtdelen. Hun plaatsingsduur bij DMO is tijdelijk (2 tot 3 jaar).[1]

Huidige organisatieBewerken

De Defensie Materieel Organisatie bestaat uit:

Directeur DMO (D-DMO); sinds 17 december 2015 is dat vice-admiraal van de technische dienst Arie Jan de Waard.

Directie Inkoop. Deze zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. Ook controleert ze leveranciers van Defensie en begeleidt de verkoop van oud materieel.

Directie Projecten. Deze verzorgt de voorbereiding bij projecten als aankoop van schepen, vliegtuigen of wapens m.b.t. afstemming met de politiek en het verloop volgens de juiste EU regelgeving.

Joint IV Commando (JIVC). Het IT-bedrijf van Defensie. Ze zijn verantwoordelijk voor aankoop, beheer, (door)ontwikkeling, uitgifte en afstoting van alle defensie IT-middelen zoals de communicatiemiddelen op schepen en in vlieg en voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars en de smartphones en tablets op missie en alle kantoorondersteunende IT.

Directie Wapensystemen & Bedrijven. Deze zijn verantwoordelijk voor het wapensysteem management (WSM); verbetering van veiligheid, inzetbaarheid, prestaties, betaalbaarheid en waardebehoud van wapensystemen. Tevens voor de levensduurverlenging, kennis, innovatie en lifecycle management. Dit gaat samen d.m.v.deze 3 ketenlogistieke bedrijven:

  • het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting (KPU) Bedrijf: verzorgt alle actuele standaard en persoonsgebonden uitrusting t.b.v. normale omstandigheden en t.b.v. uitzendingen.
  • het Defensie Munitiebedrijf: verzorgt alle munitie tijdens operaties en oefeningen.
  • het Defensie Brand en Bedrijfsstoffen Bedrijf verzorgt de brandstof, oliën, smeermiddelen, chemicaliën en onderhoudsmiddelen voor alle Nederlandse defensielocaties. De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt en bewaakt het transport van vliegtuigbrandstof door de eigen defensieleidingen t.b.v. de militaire en civiele vliegvelden en opslagplaatsen. Dit verloopt in internationaal verband.

Lijst van directeurenBewerken

Externe linkBewerken