De Vos (ook: De Vos tot Nederveen Cappel) is een geslacht waarvan de stamvader uit Kaiserswerth kwam en wiens kleinzoon zich in de Nederlanden vestigde.

Geschiedenis Bewerken

De bewezen stamreeks begint met Sibert Voss, voerman te Wesel, die in Kaiserswerth werd geboren en daar in 1665 overleed. Zijn kleinzoon Lodewijk de Vos (Lodewich Voss) (1676-1730) werd in 1699 lid van het Sint-Nicolaasgilde te Culemborg, en in 1701 burger van die stad. Nageslacht van hem vervulde voornamelijk bestuurlijke en militaire functies.

In 1855 kocht mr. Cornelis Lodewijk de Vos (1804-1885) de heerlijkheid Nederveen-Cappel waarna diens nageslacht de naam De Vos tot Nederveen Cappel ging voeren.

Enkele telgen Bewerken

 
Wapen van de heerlijkheid Nederveen-Cappel (1819)

Mr. Johannes Ludovicus de Vos (1753-1804), schepen van Culemborg, substituut-drost van Buren, provisioneel thesaurier van Culemborg, griffier hof van justitie te Utrecht

 • Mr. Hendrik Daniel de Vos (1776-1807), advocaat en notaris, schepen van Utrecht
  • Mr. Cornelis Lodewijk de Vos, heer van Nederveen Cappel (1804-1885), president Hoge Raad der Nederlanden
   • Odilia Theodora Suffrida de Vos tot Nederveen Cappel (1843-1931), schilderes en tekenares
   • Elizabeth Anna Louise de Vos tot Nederveen Cappel (1844-1905); trouwde in 1864 met prof. mr. Anthony Ewoud Jan Modderman (1838-1885), minister van Justitie en minister van Staat
   • Mr. Lodewijk Hendrik Daniël de Vos tot Nederveen Cappel (1846-1934), griffier kantongerecht, entomoloog
   • Johanna Barbara de Vos tot Nederveen Cappel (1849-1884); trouwde in 1872 met prof. dr. Rudolph Sicco Tjaden Modderman (1831-1925), hoogleraar scheikunde te Groningen
   • Hendrik Anthony de Vos tot Nederveen Cappel (1851-1929), adjunct-directeur rijkswerkinrichting Veenhuizen
    • Ir. Cornelis Lodewijk de Vos tot Nederveen Cappel (1883-1935), ingenieur stadsbezittingen van Groningen en onder wiens leiding het herstelplan van Klooster Ter Apel werd uitgevoerd
   • Anna Elizabeth Maria de Vos tot Nederveen Cappel (1853-1891); trouwde in 1876 met prof. dr. Petrus de Boer (1841-1890), hoogleraar plantkunde te Groningen
 • Christiaan Paulus de Vos (1781-1851), archivaris Kapittelen te Utrecht, rentmeester-generaal Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
  • Christiaan Paulus de Vos (1810-1887), directeur huis van burgerlijke en militaire verzekering te Utrecht
   • Hendrik Daniel de Vos (1857-1899), uitgever en hoofdredacteur H.D. de Vos' Uitlotingscourant