De Staart (Dordrecht)

Dordrecht

De Staart is een wijk van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is de enige wijk van die stad die, oostwaarts van de stad, boven de rivier het Wantij ligt. Omdat het oostelijk gedeelte van het Eiland van Dordrecht op de kaart een uitstekende strook vormt noemt men de wijk De Staart. De wijk wordt doorsneden door de N3. Veelal bezigt men voor beide helften aparte namen: de westelijke helft heet De Staart, de oostelijke helft Merwedepolder. De wijk ligt op het gebied van de voormalige heerlijkheid Merwede, waar het Huis te Merwede, vroeger een kasteel en tegenwoordig een ruïne, nog aan herinnert. Het oudste gedeelte van de behuizing (Noorderkwartier) en het industriegebied (Kop van de Staart) is vanaf 1901 opgetrokken, waarna grote uitbreidingen in de jaren dertig en de decennia na de oorlog plaatvonden.

De Staart
Wijk van Dordrecht
Map NL Dordrecht - Staart Oost en West.PNG
Kerngegevens
Gemeente Dordrecht

Het leefklimaat op De Staart is een ambivalente zaak, met name aan de oostzijde van de N3. Enerzijds ligt de wijk in de nabijheid van de Merwelanden en de Hollandse Biesbosch, die veel mogelijkheid tot recreatie bieden, anderzijds bevindt zich in de directe nabijheid van de wijk een industrieterrein, waarop (oostwaarts van de N3) onder meer een stortplaats, een vuilverbranding en de chemische fabrieken van DuPont en Chemours staan. Vooral in de jaren zestig en zeventig zorgde dit voor grote problemen met betrekking tot de volksgezondheid. Deze problemen zijn anno 2020 niet volledig opgelost. Toxische verontreinigingen als GenX en PFOA’s zorgen in Dordrecht tot ver daarbuiten nog steeds voor veel beroering. In de Merwedepolder was bovendien een gifbelt aanwezig waarop een nieuwbouwwijk werd gebouwd. De ontdekking van industrieel toxisch afval leidde tot een rel die zelfs in landelijk opzicht uniek te noemen is. Deze wijk kreeg onder de Dordtenaren weldra de bijnaam De Gifwijk. Ruim 100 gezinswoningen werden vrij spoedig na de ontdekking gesloopt en de grond eronder werd, door gedeeltelijke afgraving en afdekking, gesaneerd. De vuilverbranding is daarnaast milieuvriendelijker gaan werken. Met het slopen van de elektriciteitscentrale van het GEB Dordrecht, die ook op het industrieterrein lag, werd de leefbaarheid in de Merwedepolder verder verbeterd. Op de plaats van de Centrale staat sinds 2011 de vestiging "Dordrecht Noord" van McDonald's, tegenover de Gevangenis Dordrecht.

De Staart kent een eigen wijkkrant De Staartenaar, met als slagzin "De Staart is het Waard". De Staartenaar verschijnt vijfmaal per jaar.