Klein Dubbeldam is een buurt in de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Ofschoon het op traditioneel Dordts grondgebied ligt, wordt het tot de wijk Dubbeldam gerekend.

Klein Dubbeldam, dat in de beginjaren van de eenentwintigste eeuw gerealiseerd werd, bestaat uit een aantal relatief dure woningen ten noorden van de Provincialeweg, rondom de Vissersdijk en de Noordendijk. In deze buurt is vanouds al een buurtschap, genaamd 't Vissertje, terwijl er later wat industrie op die plek kwam. Ook werd ten noorden van dit gebied vanaf de jaren tachtig Stadspolders gerealiseerd. De open plekken die er overbleven werden pas recent opgevuld.

In dezelfde tijd dat Klein Dordrecht werd gebouwd, realiseerde men even ten oosten daarvan ook de buurt De Hoven.