DTP-vaccin

Het DTP-vaccin is een vaccin dat ofwel bescherming biedt tegen difterie (D), tetanus (T) en polio (P) ofwel tegen difterie (D), tetanus (T) en pertussis (P).

Difterie/tetanus/polioBewerken

Het wordt vaak aan kinderen gegeven in het kader van vaccinatieprogramma's. Het bestaat onder meer uit anatoxines (onschadelijk gemaakte toxines) en geïnactiveerd poliovirus.

Inenting tegen difterie, tetanus en polio maakt al in de babytijd deel uit van het vaccinatieprogramma, maar wordt dan gecombineerd met onder andere kinkhoest, Haemophilus influenzae en hepatitis B (HIB) zodat dan gesproken wordt van DKTP-HIB enzovoorts. Ook wordt aan reizigers door de Nederlandse Gemeentelijke gezondheidsdienst vaak - onder meer - DTP geadviseerd.

Het vaccin kan bijwerkingen hebben op de plaats van injectie. Contra-indicaties zijn overgevoeligheid voor een van de bestanddelen of een acute infectieziekte.

SamenstellingBewerken

Difterie/tetanus/pertussisBewerken

Het vaccin dat in België gebruikt wordt beschermt tegen difterie (D), tetanus (T) en pertussis (P). Vaak wordt in België het letterwoord dipete gebruikt: difterie, pertussis en tetanus.

Zie ookBewerken