Aluminiumhydroxide

chemische verbinding

Aluminiumhydroxide is een anorganische verbinding van aluminium, met als brutoformule Al(OH)3. Het komt voor als het mineraal gibbsiet en diaspoor.

Aluminiumhydroxide
Algemeen
Molecuulformule Al(OH)3
IUPAC-naam aluminiumhydroxide
Molmassa 78,0 g/mol
CAS-nummer 21645-51-2
EG-nummer 244-492-7
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur grijs-wit
Dichtheid 2,42 g/cm³
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Het is in chemische gezuiverde vorm een wit poeder met een hardheid van 2,5 tot 3,5. De dichtheid is 2,42 g/cm³. Als mineraal is het kleurloos of grijs, geelachtig, soms violet en is meestal vrij transparant.

Toepassingen bewerken

Het wordt ingezet als vlamvertrager; bij 200°C wordt water en aluminiumoxide gevormd, waarbij warmte geabsorbeerd wordt.

Aluminiumhydroxide wordt ook ingezet als absorbens, emulgator, ionenwisselaar, als antacidum (bijvoorbeeld in maagzuurremmers), en in filters. Het wordt gebruikt in de productie van papier, keramiek, inkt, tandpasta, wasmiddel en in verf en coatings.

Eigenschappen bewerken

Wanneer aluminiumhydroxide reageert met basen ontstaat het aluminaat-ion:

 

Er bestaat ook een mengvorm tussen aluminiumoxide en aluminiumhydroxide. De chemische formule is AlO(OH). Het mineraal boehmiet is samengesteld uit deze chemische stof.

Externe links bewerken