d-allethrine

chemische verbinding

d-allethrine is een aan pyrethrine verwante organische verbinding met als brutoformule C19H26O3. Het is een lichtgele, viskeuze vloeistof, die erg schadelijk is voor het milieu. De toxiciteit voor mensen is vrij laag. d-allethrine is het trans-isomeer van allethrine.

d-allethrine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van d-allethrine
Structuurformule van d-allethrine
Algemeen
Molecuulformule C19H26O3
IUPAC-naam 2-methyl-4-oxo-3-prop-2-

enylcyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaan- 1-carboxylaat

Molmassa 302,40794 g/mol
SMILES
CC1=C(C(=O)CC1OC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C)C)CC=C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-

8-13-12(4)16(10-15(13)20)22- 18(21)17-14(9-11(2)3)19(17, 5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,

10H2,2-6H3/t14-,16+,17+/m0/s1
CAS-nummer 584-79-2
PubChem 7230057
Beschrijving Lichtgele, viskeuze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H332 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P501
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen en in een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 006-025-00-3
VN-nummer 3352
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur lichtgeel
Dichtheid 1,01 g/cm³
Vlampunt 130 °C
Onoplosbaar in water
log(Pow) 4,78
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De stof wordt gebruikt als insecticide. De handelsnaam van de stof is Pynamin Forte.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting boven 400°C, met vorming van irriterende dampen. Ze is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen.

Externe linksBewerken