Cristobaliet (wit) in obsidiaan.

Het mineraal Cristobaliet is een vorm van kwarts, SiO2. Het staat op de lijst kankerverwekkende stoffen van het SZW. De MAC-waarde van deze vorm van kwarts is 0,075 mg/m3 (MAC-tgg 8 uur) als respirabel kwartsstof. Cristobaliet komt onder meer voor in zand en beton. Met name in de bouw zijn er grote risico's op het krijgen van klachten indien geen maatregelen getroffen worden.