Cramérs V

Cramérs V is een door de Zweedse wiskundige en statisticus Harald Cramér ontwikkelde associatiemaat voor twee categorische variabelen, dus variabelen die slechts op nominale schaal gemeten zijn.

PopulatieBewerken

De simultane verdeling van de beide variabelen   en   wordt gegeven door de kansen

 

De  -grootheid die de simultane kansen vergelijkt met de kansen bij onafhankelijkheid, is:

 

Daarin is

 

en analoog

 

Bij statistische onafhankelijkheid tussen beide variabelen geldt:

 ;

dus:

 

Bij volledige samenhang tussen de beide variabelen zijn er evenveel rijen als kolommen (  ) en is (eventueel na herschikking):

 

en

 ,

zodat:

 

Voor de populatie is Cramérs V de parameter:

 ,

met een waarde minimaal 0 bij onderlinge onafhankelijkheid en maximaal 1 bij volledige samenhang.

SteekproefBewerken

De parameter   kan geschat worden op basis van een steekproef uit de simultane verdeling van de variabelen   en  . De steekproef is gegeven in de vorm van de kruistabel met   rijen en   kolommen en waargenomen frequenties   van de uitkomsten  . Een geschikte schatter is de steekproeffunctie, die ook aangeduid wordt als Cramérs V:

 

Daarin is   de chi-kwadraatgrootheid:

 ,

met   en   respectievelijk de rij- en kolomsommen en   de steekproefomvang, dus ook de totale som.

De steekproeffuncie   kan ook gebruikt worden als toetsingsgrootheid.

Zie ookBewerken