Hoofdmenu openen
Schematisch overzicht van de overgang tussen continent en oceaan: A = continent; B = continentaal plat; C = continentale helling; D = continentale verheffing; E = oceaan (abyssale vlakte).

Een continentaal plat is het gedeelte van een continent dat onder water staat. Zo maken de Noordzee en de Oostzee in hun geheel deel uit van het continentaal plat van Europa.

Het punt waarop de zeebodem opeens steiler naar beneden gaat is de grens van het continentaal plat en wordt de continentale helling genoemd. Het plat omringt alle continenten op Aarde maar verschilt in breedte van plaats tot plaats. Het gemiddelde is 75 kilometer maar het kan uitlopen tot 1500 kilometer; zo is het plat rond de Euraziatische plaat erg breed maar rond de Amerika's en Afrika erg smal.

Juridische afbakeningBewerken

Naast de geologisch-wetenschappelijke beschrijving, is er ook een juridische omschrijving van het continentaal plateau. Zowel het (oude) Verdrag over het Continentaal Plateau van 28 april 1958, als het (nieuwe) VN-zeerechtverdrag van 1982, bevatten een definitie van het continentaal plateau. Deze definities betreffen de juridische afbakening van deze maritieme zone. Vroeger was deze gebaseerd op de regel van equidistantie, maar dit is afgeschaft ten voordele van een op overeenkomsten gesteunde benadering.[1]

NederlandBewerken

Het Nederlandse Continentaal Plat (NCP) is gelijk aan de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

BelgiëBewerken

Het continentaal plat van België (BCP) is afgebakend bij wet van 13 juli 1969.[2] Deze wet is aangepast om uitvoering te geven aan drie verdragen:

Het Belgisch continentaal plat valt qua oppervlakte samen met de Exclusieve Economische Zone (waarbij in deze laatste de aansluitende zone is inbegrepen).[6] Het beslaat 2.017 km² van het Belgisch deel van de Noordzee (zelf 3.454 km² groot) en reikt op het verste punt 87 km in zee.[7] De overige oppervlakte wordt ingenomen door de territoriale wateren.

Zie ookBewerken