Definitie

samenvattende beschrijving van een begrip

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden.

Een goede definitie is niet circulair: zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag "verwarming" niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

Definities spelen een belangrijke rol in vrijwel alle wetenschappelijke disciplines, zeker in de wiskunde.

In de taalkunde wordt het te definiëren begrip het definiendum (mv.: definienda) genoemd, de beschrijving zelf heet het definiens (mv.: definientia). Een globale definitie kan vaak met een kort definiens toe, maar is minder specifiek dan een exacte.

Er wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen een gewone definitie en een stipulatieve definitie. Bij een stipulatieve definitie gebruikt men de gewone definitie maar past hem aan, aan de specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld zo: "In dit onderzoek zien wij 'werkdruk' als...".[1]

In de wetenschap wordt vaak een formele omschrijving gebruikt. Men kan bijvoorbeeld definiëren:

Een vierkant is een ruit waarvan een hoek recht is.

Formeler is:

Iedere ruit waarvan een hoek recht is, noemt men vierkant.

Zo'n definitie valt op doordat er niet meer in staat dan nodig is. Bij een vierkant zijn immers alle hoeken recht. Dat hoeft echter niet in de definitie te staan: dat de andere hoeken ook recht zijn, kan worden aangetoond.

Zegt men "per definitie" dan bedoelt men een feit dat in de definitie omschreven is.

  • Een vierkant is per definitie een ruit.
  • Een vierkant heeft per definitie een rechte hoek.
  • Een vierkant heeft vier rechte hoeken (juist, maar niet per definitie).

Zie ookBewerken

  Zoek definitie op in het WikiWoordenboek.