Contactdoos

voorziening waarop apparatuur kan worden aangesloten op een elektrische energiebron

Een (wand)contactdoos is een voorziening waarop – meestal verplaatsbare – apparatuur kan worden aangesloten op bijvoorbeeld een elektrische energiebron. Er zijn ook contactdozen die gebruikt worden voor andere toepassingen, zoals voor data-overdracht en het toevoegen of afvoeren van materialen, dampen of gassen die nodig zijn voor de werking van betreffende apparatuur.

Een verdeelkastje van het lichtnet met vier verschillende contactdozen. Boven twee blauwe voor 230 volt. Links schuko, rechts CEE.
Onder twee rode voor 400 volt. Links 16 ampère, rechts 32 ampère.

Om een contactdoos – die doorgaans vast is opgesteld – te kunnen gebruiken is een connector of speciaal koppelstuk nodig aan dergelijk apparaat of toepassing om een deugdelijke verbinding tot stand te kunnen brengen.

Er zijn contactdozen voor vele toepassingen en in veel verschillende uitvoeringen ontworpen. De meeste zijn genormaliseerd zodat deze bij bepaald gebruik universeel inzetbaar zijn. Er zijn ook contactdozen die alleen specialistisch gebruik toestaan.

Elektrische energie bewerken

Vaak wordt met een contactdoos het aansluitpunt voor elektrische energie bedoeld.

  Zie Contactdoos (lichtnet) voor enkelfase aansluitingen. Algemeen zijn deze bekend als het "230 volt stopcontact", dat vervolgens in een aantal landen bekend is als Schuko-contactdoos.
  Zie IEC 60309 voor industriële contactdozen. Onder andere voor 400 volt (vroeger 380 volt).
  Zie Perilex dat vaak gebruikt wordt voor vermogensapparaten als fornuizen, ovens en dergelijke.

Signalen/communicatie bewerken

Contactdozen bedoeld voor dataoverdracht en dergelijke kunnen onder andere gebruikt worden voor:

Andere mogelijkheden bewerken