Samendrukbaarheid

mate waarin een volume van een stof verandert als reactie van verschil in druk
(Doorverwezen vanaf Compressibiliteit)

De samendrukbaarheid of compressibiliteit (B) is de relatieve volumeverkleining per eenheid van drukverhoging.

Deze is het omgekeerde van de compressiemodulus :

De samendrukbaarheid van een vloeistof is klein, van water bijvoorbeeld ongeveer 5 × 10-10 Pa−1. Van een ideale vloeistof is deze per definitie nul.

De samendrukbaarheid van een ideaal gas is het omgekeerde van de druk.