Compressibiliteit

Mate waarin een volume van een stof veranderd als reactie van verschil in druk

De compressibiliteit (B) is het omgekeerde van de compressiemodulus: